Jdi na obsah Jdi na menu
 


STAVEBNÍ A SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

MČR OFF ROAD 1:6 BUGY a BIG FOOT pro rok 2007 

1. PROPOZICE MČR

1.1. V roce 2007 je prostřednictvím předsedy sekce velkých měřítek vyhlášen RC Autoklubem ČR seriál závodů MČR v kategorii OFF ROAD 1:6 BUGY a BIG FOOT.

1.2. Pro rok 2007 je vypsáno celkem 9 jednotlivých závodů. Seriál MČR v kategorii OFF ROAD 1:6 je tvořen uskutečněním minimálně nadpoloviční většiny všech vypsaných závodů sezóny (5).

1.3. Výsledky jednotlivých závodů seriálu MČR tvoří výsledkovou listinu. Body jsou rozdělovány dle umístění v závodu, dle tabulky bodového hodnocení 5.1.. Při absolvování všech vypsaných závodů bude pro konečné pořadí odpočteno každému jezdci jeho 1 nejhorší výsledek. Závodník, který i po odpočtu získá nejvyšší bodové ohodnocení, získává titul Mistr České Republiky v kategorii Buggy 1:6 a BIG FOOT pro rok 2007. Celkové vyhlášení výsledků a předání věcných cen zajišťuje po skončení sezóny RC Autoklub ČR prostřednictvím předsedy sekce velkých měřítek.

1.4. Kalendář vypsaných závodů (obsahujícím pořadatele, termín, místo, systém organizace, kontakt na pořadatele závodu), tak jak jej schválil výkonný výbor RCA ČR, musí být zveřejněn do konce března 2007 a k dispozici závodníkům na internetové adrese : www.rcacr.cz.
Výběr pořadatelů, termínů a míst provede předseda sekce velkých měřítek z doručených žádostí tak, aby byla zajištěna co největší dosažitelná rozdílnost tratí, pravidelné časové rozložení jednotlivých závodů v sezóně, minimální absence časové kolize se závody Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, EFRA Grand Prix, MČR On-road 1:5 a dobou dovolených. Vypsané termíny závodů jsou neměnné. Pouze z vážných důvodů (dlouho trvající špatné povětrnostní podmínky, živelná pohroma apod.) je možno pouze prostřednictvím předsedy sekce velkých měřítek buď změnit místo konání, popř. termín konání závodu.

1.5. Účastníci závodů MČR musí mít platnou národní licenci RC Autoklubu ČR.

1.6. Maximální počet účastníků v závodu je 120, počet účastníků může být pouze snížen a to na základě rozhodnutí předsedy sekce velkých měřítek.2.POŘADATEL

2.1. Pořadatelem závodů je klub registrovaný u RC Autoklubu ČR.

2.2. Pořádající klub je povinen nejpozději 14 dnů před závodem vydat propozice pořádaného závodu.

2.3. Pořadatel je povinen zajistit :

2.3.1. Trať pro závod tak, jak je pro danou kategorii obvyklé. Tzn. terén s překážkami v přiměřeném stavu, vytýčení jízdní dráhy, mantinely či jiné překážky pro zamezení krácení dráhy, vjezd a výjezd do depa, vyznačení startovního roštu, vyznačení boxu pro Stop and Go, zabezpečení proti vstupu neoprávněných osob v průběhu závodu.

2.3.2. Depo - vyhrazený prostor pro mechaniky s odpovídajícím vybavením. Tzn. pevnou podložku (stůl, rošt) pro model a nářadí, vesty pro výrazné označení mechaniků, bez kterých nemají oprávnění ke vstupu do depa a prostoru trati, a místo, odkud může mechanik bezpečně sledovat pohyb modelu po celé trati, zabezpečení proti vstupu neoprávněných osob.

2.3.3. Tribunu pro závodníky odpovídajících parametrů. Tzn. stabilní, s bezpečným schodištěm, pevnou podlahou v takové výši, která zabezpečí závodníkům dokonalý přehled všech míst trati, zábradlím, střechou proti dešti a s takovými úpravami, aby se závodů mohli zúčastnit tělesně postižení závodníci - vozíčkáři. Tribunu rovněž nutno zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob.

2.3.4. Prostor pro úschovu RC soupravy. Tzn. místo, chráněné proti povětrnostním vlivům a přístupu neoprávněných osob, na které je závodník povinen odložit svou vypnutou RC aparaturu ( nebo vyjmutý modul ) v době, kdy se neúčastní jízdy v závodu. To neplatí pro systém SPEKTRUM DSM.

2.3.5. Prostor závodníkům a jejich mechanikům pro přípravu modelů k závodu. Tzn. nejlépe kryté boxy vybavené pracovními stoly pro přihlášené účastníky, alternativně dostatečně velkou zpevněnou plochou parkoviště s možností umístění stanů či přístřešků (toto je pořadatel povinen oznámit účastníkům předem). Do těchto prostor je rovněž pořadatel povinen zamezit vstupu neoprávněných osob. Podmínkou je dostupnost elektrické přípojky 220V a kompresoru se stlačeným vzduchem, doporučuje se vybavení ručním hasícím přístrojem a vybavenou lékárničkou.

2.3.6. Vyhrazený prostor pro diváky s maximální možnou ochranou proti ohrožení.

2.3.7. Sociální vybavení úměrné počtu účastníků a diváků. Tzn. udržované a funkční toalety s tekoucí vodou pro osobní hygienu.

2.3.8. Parkoviště či zpevněnou odstavnou plochu pro osobní, příp. obytná vozidla účastníků nebo návštěvníků.

2.3.9. Měřící zařízení, časoměřiče a prostor pro něj. Tzn. soupravu měřící a výpočetní techniky nutné k co nejpřesnějšímu změření, zpracování a zveřejnění výsledků závodníků a jejich modelů vybavených digitálními personálními čipy AMB, osobu časoměřiče ovládajícího tuto techniku a vybavení, místo chráněné proti povětrnostním vlivům dostatečně prostorné pro umístění měřící a výpočetní techniky, s výhledem na trať, s nejlépe samostatně oddělenou elektrickou přípojkou 220V, technické vybavení pro akustické signalizace a hlášení výsledků závodníkům, nevyjímaje místo dostupné všem účastníkům závodu pro zveřejnění tištěných výsledků (nástěnka či adekvátní plocha), monitor musí být v boxech nebo pod tribunou.

2.3.10. Minimálně 2 ks volných personálních čipů AMB k prodeji novým členům.

2.3.11. Prostor pro provádění technických kontrol a technického komisaře. Tzn. uzavřené místo vybavené pro uskutečnění technických kontrol modelů, nebo také pro použití jako uzavřené parkoviště tzv. Park Fermé, osobu technického komisaře znalého stavebních pravidel a konstrukce modelů pověřeného jejich kontrolou.

2.3.12. Rozhodčího a jeho signalizačního vybavení. Tzn. minimálně 1 znalou osobu s platnou licencí RC Autoklubu ČR, signalizační praporky obvyklých barev (červený a zelený prapor může být nahrazen semaforem s funkčními světly, Žlutý prapor může být nahrazen viditelným blikajícím žlutým světlem kombinovaným s akustickým signálem).

2.3.13. Ředitele závodu. Tzn. osobu pověřenou a zastupující pořadatele, odpovídající za průběh závodu a plnění soutěžních pravidel, podílející se na organizaci, schvalující a předkládající konečné výsledky závodu ke zpracování celkových výsledků předsedovi sekce.

2.3.14. Vyhlášení výsledků závodu, zajištění a předání věcných cen odpovídajících úrovni MČR.

2.4. Pořadatel je oprávněn požadovat od jezdců za každý přihlášený model startovné. Ze startovného je pořadatel povinen uhradit mimo jiné i smluvenou odměnu delegovaným rozhodčím, technickým komisařům a časoměřičům.3.ZÁVOD MČR

3.1. Závod bude považován za odstartovaný, přihlásí-li se a nastoupí k němu minimálně 4 jezdci v dané kategorii. V případě menšího počtu účastníků se závod ruší.

3.2. volný trénink 8 minut (nepovinné), minimálně 4 - 6 kvalifikačních jízd (dle počtu přihlášených jezdců) na 3+5 minut + poslední kolo. Dle počtu jízd se započtou 2-3 nejlepší pořadí a součet těchto pořadí určí konečné pořadí jezdců po kvalifikačních jízdách. Semifinále 3+20 minut + poslední kolo (od 1/32 finále), finále 3+30 minut + poslední kolo. Mezi jednotlivými jízdami musí být přestávka minimálně 3 minuty.

3.3. Postupový klíč:
a) Platí postupový klíč EFRA (Christmas tree)
b) Nejlepší 4 závodnici postupují z rozjížďek přímo do finále
c) Všichni ostatní jezdci musí absolvovat semifinále
d) Semifinále - první 3 jezdci postupují do dalšího vyššího finále
Semifinále 1/2 - první 3 jezdci z obou semifinále postupuji do finále
e) Není dovoleno řídit modelové auto na jiném místě než je závodní trať a vyznačené depo /u trati/
f) O pořadí rozhoduje : 1) počet ujetých kol   2) dojezdový čas

3.4. Počet jezdců
Kvalifikační skupina : do 10 jezdců dle propustnosti tratě
Semifinále a finále : maximálně 10 jezdců.

3.5. Časový plán MČR Buggy
není-li organizátorem jednotlivého závodu oznámeno jinak, pak:

Pátek
14.00-18.00 Volný trénink (lístková metoda)

Sobota
08.00-08.40 Registrace a technická přejímka, volný trénink
08.45-08.55 Rozprava
09.00-12.00 1.-3. kolo kvalifikace
13.00-17.00 Semifinále a finále(jezdci s přímým postupem do finále mají trénink 10 minut před semifinále)

Neděle
08.00-08.40 Registrace a technická přejímka, volný trénink
08.45-08.55 Rozprava
09.00-12.00 1.-3. kolo kvalifikace
13.00-17.00 Semifinále a finále(jezdci s přímým postupem do finále mají trénink 10 minut před semifinále)

3.6. Starty
Sestavení jednotlivých kvalifikačních skupin a jejich číslování je ponecháno na rozhodnuti pořadatele, je však žádoucí vycházet z dosavadních dosažených výsledků umístění v seriálu MČR. Jezdci mají právo stát na tribuně podle svých čísel a mechanici musí zůstat v boxech podle startovních čísel podél uličky boxu. Ve finálových jízdách si může jezdec s nejnižším číslem vybrat pozici na tribuně a mechanik zaujme místo pod ním, pokud je to možné.

3.6.1. Kvalifikační rozjížďky se zahajují otevřením trati a hlášením 3 minuty do startu. Kvalifikační rozjížďky se startují tzv. letmým startem po ukončení 3 minut tréninkových zahřívacích kol (hlásí se i 1 minuta do startu a 30 sekund do startu). Spuštění času určeného pro kvalifikační rozjížďku se provede po vyhlášení startu oznámením bylo odstartováno. Během kvalifikační rozjížďky není povoleno dotankovat palivo !!!

3.6.2. Semifinále a finálové jízdy startují následující procedurou:
-1. Semifinálovým a finálovým jízdám předchází otevření trati a tříminutový tréninkový interval, který je ohlášen hlášením 3 minuty do startu (hlásí se i 1 minuta do startu a 30 sekund do startu). V okamžiku uplynutí 3 minut tréninkových zahřívacích kol vyzve startér jezdce k seřazení na startovní rošt a tím také uzavře možnost vyjet na trať. Pokud není model v tomto okamžiku na dráze a nebo není schopen dojetím urychleně zaujmout své místo na startovním roštu, neúčastní se zaváděcího kola a může startovat z depa poté, co ostatní modely odstartovaly. Mechanici mají možnost na rošt k modelu přistoupit a provést jeho srovnání ve startovním boxu, na výzvu startéra jsou povinni dráhu opustit a umožnit tak výjezd modelů do zaváděcího kola.
-2. Na pokyn startéra vyjedou jezdci do jednoho tzv. zaváděcího kola, po jehož projetí zůstanou stát ve svém startovním boxu. Přejetí roštu znamená pro model start z depa. Během zaváděcího kola se tratí projíždí klidně, nesmí se předjíždět.
-3. Jakmile jsou všechny modely připraveny v klidu ke startu na startovním roštu (Žádná část modelu se nesmí dotýkat startovní čáry), startér odpočítává po sekundě interval od 5 do 3 sekund před startem.
-4. V případě startu typu Fl nechává startér od 5 sekund klesat startovní vlajku tak, aby při 3 sekundách byla nejníže.
-5. Od 3 sekund před startem již nejsou jednotlivé vteřiny odpočítávány a vlastni signál ke startu dá startér v intervalu 0 - 5 sekund.
-6. Vlastní startovní signál dává startér akusticky, tento signál současně spouští měření času.
-7. Předčasný start, t.j. jakýkoliv dotyk vozu se startovní čarou, je penalizován trestem stop and go, přičemž způsob penalizace tohoto přestupku je oznámen jezdcům před závodem. Tuto penalizaci uděluje startér nebo časoměřiči, penalizace musí být oznámena okamžitě po startu.
-8. Startér může zastavit jízdu a opakovat start jen v případě, že je přesvědčen o tom, že startovní procedura nebo vlastní start neproběhly správně.
-9. Pokud startér ještě nevyzval jezdce k seřazení na startovní rošt, muže každý účastník semifinále nebo finále požádat o odložení startu o 10 minut k opravě svého vozu. Tento odklad může být dán v každém semifinále a finále pouze jednou. Trať je uzavřena v případě problému s RC soupravou nebo v případě rušení, trať je otevřena v případě oprav nebo mechanických problémů modelu.
-10. Jakmile startér vyzve jezdce k seřazení na startovní rošt, mechanici nemají povoleno do konce jízdy dotankovat auta.
-11. Jezdec, který požádá o odložení startu z jakéhokoliv důvodu, mimo chybu ve frekvenci, musí startovat z depa.

3.7. Déšť, přerušení závodu
V případě přerušení závodu na více než 60 minut z důvodů, které nemohou organizátoři ovlivnit, jury rozhodne o pokračování nebo zrušení závodu.

3.7.1. Postup za deště v průběhu kvalifikace (rozjížděk):
V případě přerušení rozjížďky bude tato celá zopakována.
V případě přerušení rozjížděk bez možnosti pokračování bude použit následující postup :
-1 Jestliže bylo odjeto celkově méně jak 66% kvalifikace ( tj. ne kompletní 2 rozjížďky ), budou závody zrušeny.
-2 Jestliže bylo odjeto celkově 66% rozjížděk - celkem 2 rozjížďky a více, budou dosažené výsledky započteny jako konečné.

3.7.2. Postup za deště v průběhu subfinále a finále:
V případě přerušení subfinále nebo finále bude použit následující postup:

  1. Jestliže uplynulo méně než 10 minut finále, výsledky budou zrušeny a provede se nový start na plný čas finále. Vozy mohou být opraveny před tímto novým startem.
  2. Jestliže uplynulo více než 10 minut a méně než 75% času finále, budou výsledky do tohoto momentu zachovány. Nový start bude proveden pro dojetí celkového času finále. Tyto dva výsledky budou sečteny pro určení finálového a definitivního pořadí.Jestliže druhý start nemůže být proveden a to z jakéhokoliv důvodu, budou použity výsledky z první části pro definitivní určení umístění.
  3. Jestliže uplyne 75% nebo více času, budou výsledky v čase přerušení použity jako finální.

V okamžiku přerušení závodu zanechají závodníci svá vozidla na startovní čáře pod kontrolou ředitele závodu. Mohou vypnout motory a vysílače. Není dovoleno měnit kola ani opravovat auta. Všichni závodníci, kteří nebudou respektovat toto pravidlo, budou okamžitě diskvalifikováni.

3.8. Nehody a srážky
a) Jestliže se stane nehoda bude vyvěšen žlutý praporek./nebo žluté blikající světlo kombinované s audio varovným signálem, který musí být dosažitelný pořadatelům a řediteli závodu/. V průběhu žluté periody není dovoleno předjíždění. Vozy musí zpomalit tak, aby mohly okamžitě zastavit. Porušení tohoto pravidla bude penalizováno škrtnutím jednoho kola z dosaženého výsledku. Může byt použito oficiálního varování. Závod pokračuje po vyvěšení zeleného praporu nebo oficiálním hlášením "Trať je volná". Signály dávané prapory musí být viditelné pro všechny jezdce.
b) Mechanikům je povoleno vstoupit do trati jen za účelem zprovoznění modelu jejich závodníka. Mechanici mohou restartovat motor /3x/ vedle trati, ale nesmí vůz opravovat. Mechanici nesmí narušit provoz ostatních vozů v závodě. Mechanici nebo diváci vstupující do trati za účelem zachránit závodníkovo auto z vnějšku linie depa zapříčiní trestný postih pro tento jednotlivý vůz./trestný postih může být určen jako STOP AND GO nebo stržení jednoho kola. Pořadatelé informují jezdce o druhu trestního postihu , který bude použit./Jestliže bude auto zvednuto divákem, musí zůstat stát, dokud nebude převzato mechanikem.

3.9. Penalizace, protesty
První stop and go znamená zastavit v depu a dále pokračovat v jízdě, při druhém stop and go jezdec zastaví a pokračuje v jízdě na pokyn rozhodčího po uplynutí 10 sekund, při třetím stop and go během jedné rozjížďky, subfinále nebo finále je jezdec diskvalifikován. Není dovoleno žádným představitelům závodu měnit takto určený čas pro stop and go během závodu. Penalizaci stop and go musí být jezdcem vykonána nejpozději v následujících třech kolech po oznámení penalizace. Jakékoliv narážení do modelu z boku a ze zadu je důvodem pro udělení trestu stop and go.
Jezdec má právo podat proti rozhodnutí rozhodčích nebo proti zveřejněným výsledkům, které se ho osobitě dotýkají protest. Protest musí být podán písemnou formou, k rukám ředitele závodu, spolu s poplatkem 1.000 Kč v hotovosti. Protest proti událostem či trestům během jízdy je nutno podat do 15 minut po jejím skončení, protest proti zveřejněným výsledkům je nutno podat do 15 minut po jejich zveřejnění. Ředitel závodu je povinen protest za pomoci dostupných důkazů přezkoumat a v co nejkratší době rozhodnout o jeho uznání. Pokud je protest uznán, poplatek je vrácen. Poplatek propadne ve prospěch pořadatele závodu v okamžiku, pokud je protest zamítnut.

3.10. Technická kontrola
Technický inspektor musí před zahájením závodu překontrolovat technický stav modelu, homologaci karoserie schválenou předsedou sekce, rozměry modelu, minimální hmotnost a RC soupravu, teprve poté se může závodník zúčastnit závodu. Je povinnost každého jezdce pro zamezení problémům, aby jeho model odpovídal předpisům MČR po celou dobu závodu. Pokud model odporuje předpisům v průběhu kvalifikace, semifinále a finále, budou výsledky jeho jezdce anulovány a model odstaven v uzavřeném parkovišti až do vyvěšení výsledků a vypršení času na protesty.4. TECHNICKÉ PŘEDPISY

Závodu v kategorii Buggy se mohou zúčastnit modely které svým vzhledem, proporcemi a rozměry přibližně odpovídají podobě nejčastěji používaných předlohových modelů buggy FG Marder, VW Beetle, Leopard a FG BAJA BUGY v měřítku 1:6. Každého závodu se mohou zúčastnit modely v kategorii A - 2WD a v kategorii B - 4WD. Níže uvedené technické předpisy jsou společné pro obě kategorie, není-li výslovně uvedena odlišnost. Během závodu je zakázáno použití jakýchkoliv náhradních modelů.

Závodu v kategorii BIG FOOT se mohou zúčastnit modely typu MONSTER BEETLE, BIG FOOT, MONSTER STADIUM HUMMER H2, SCOUT, STADIUM BEETLE nebo podvozek MARDER s koly BIG FOOT a STADIUM s tlumičem výfuku FG nebo SAMBA se schváleným homologačním číslem EFRA.

4.1.Kategorie - popis
A - 2WD : kategorie pro nejširší okruh jezdců. Jedná se o klasickou buggy s nezakrytými koly, u typu Marder, Beetle a Leopard s koly částečně - minimálně 1/3 odkrytými, se zadním spoilerem úměrným modelu, pohon pouze zadní nápravy, omezení s cílem stabilizace finančních nákladů na provoz modelu.
B - 4WD : kategorie určená především k vývoji nových směrů a trendů, buggy typu Dakar, možnost zakrytí kol, uzavřený prostor mezi koly, koncepce pohonu 2 a 4 WD, ostatní omezení minimální.

4.2.Rozměry a hmotnost
Maximální délka 800 mm, Maximální rozchod kol ( klidový stav, nejširší délka ) 470 mm, Maximální šířka 470 mm ( 530 mm BIG FOOT ), Minimální hmotnost bez paliva: u 2WD 7.500 g, u 4WD 11.500 g. Měření rozměrů vozidla se doporučuje provádět pomocí přípravku - U rampy.

4.3.Model
Model musí být vybaven funkční brzdou, která je schopna udržet model v klidu za běhu motoru ( není omezení pro druhy brzd ). V ovládání karburátoru musí být vřazen bezpečnostní prvek, který vrátí škrtící klapku do uzavřené polohy v případě přetržení / zlomení ovládacího táhla škrtící klapky.
Není povolena žádná další funkce ovládaná jezdcem kromě řízení, plynu a brzdy. Není povolen žádný jiný elektronický systém v modelu, kromě systému FS (Fail Save), který zastaví model v případě poruchy RC soupravy.
V těsné blízkosti vypínače el.proudu motoru ( chcípák ) musí být umístěna na karoserii homologační nálepka, nebo jinak znázorněný symbol E v kruhu s červeným orámováním.
Model musí být z důvodu měření vybaven personálním čipem AMB, za jehož funkčnost a umístění ( doporučuje se vodorovná poloha ) nese odpovědnost pouze jezdec (nikoliv pořadatel).

4.3.1.Karoserie, nárazník, křídlo
Je povinný přední tlumič nárazů typu FG č.6220, nebo 6220/1 , který lze použít pro bezpečnost na všechny druhy modelů s vyjímkou Leopard a Beetle. Tam je tlumič tvořen molitanem a PVC vanou. Výslovně ZAKAZUJI umísťování jakýchkoliv přídavných nárazníků před výše uvedené typy. U ostatních je nutno zabezpečit přední nárazovou zónu tak, aby model při případné kolizi s osobou co nejvíce utlumil tuto srážku. Je-li předlohový model vybaven zadním spoilerem, i model musí mít toto zadní křídlo, které svou velikostí odpovídá rozměrům vozidla. Pro vozidla typu Marder, Beetle a Leopard je zadní křídlo povinné. Tlumič výfuku musí být zakryt karoserií a pokud je na modelu v základním provedení, koncovka výfuku nesmí vystupovat z karoserie více než 10 mm - to neplatí pro tzv. laděné výfuky. U těchto musí být zajištěna přiměřená ochrana proti popálení a musí mít EFRA homologační číslo o schválení. Vyříznutí čelního skla není povoleno ( lze nahradit mřížkou ), boční okna a zadní okno mohou být vyříznuta pro zlepšení chlazení motoru. Není dále dovolena montáž vzduchového kanálu vedoucího vzduch od bočního okna do interiéru. Veškeré díly modelu musí být karoserií zakryty s vyjímkou antény přijímače.

4.3.2.Pneumatiky
Pneumatiky musí být černé, bezdušové, vzorek pneu libovolný. Je výslovně zakázáno vybavování pneu hroty z jiných materiálů, zejména kovu. Doporučený disk měřítka 1:6. šířka pneumatik měřená na disku maximálně 90 mm. Průměr pneumatik na disku minimálně 100 mm, maximálně 190 mm" . ( Pro závody v hale je povolena maximální výška vzorku 8 mm. Pro BIG FOOT průměr minimálně 160 a maximálně 210 mm a šířka minimálně 80 a maximálně 115 mm v různých typech tvrdosti.

4.3.3.Motor, nádrž a palivo
1) Motor musí být jednoválcový, dvou nebo čtyřtaktní o maximálním zdvihovém objemu 26 ccm.
2) Není povoleno přeplňování turbodmychadlem ani mechanicky, taktéž není dovoleno vstřikování paliva.
3) Nastavení zapalování musí být mechanicky zajištěno, je povoleno pouze ruční statické seřízení.
4) Není povoleno bateriové zapalování. Povolen je pouze pasivní zapalovací systém používající otáček motoru jako jediného vstupního údaje.
5) Jsou povoleny pouze otevřené přepouštěcí kanály.
6) Válec motoru nemusí být jednodílný, jsou povoleny dělící roviny.
7) Povoleny jsou maximálně 4 přepouštěcí kanály.
8) Motor musí být chlazený vzduchem, chladící vzduch musí být veden přímo od setrvačníku.
9) Karburátor musí být opatřen vzduchovým filtrem.
10) Výfuk musí být minimálně 1 komorový, nejsou povoleny otevřené výfuky nebo trubky. Maximální hlučnost je stanovena na 83 dB, měřena ve vzdálenosti 10 m", ve výšce 1 m nad povrchem, bez terénních překážek.
11) Objem palivové nádrže je omezen objemem 800 ccm.
12) Palivo je povoleno pouze běžně dostupné u čerpacích stanic. Vzhledem k finanční náročnosti průkaznosti jakosti paliva, nechávám tento výběr na vlastním svědomí jednotlivých jezdců. Děkuji.

4.3.4.Převodovka
kategorie A - 2 WD: převodovka o proměnném převodovém poměru je zakázána.
kategorie B - 4 WD: převodovka o proměnném převodovém poměru je dovolena.

4.3.5.RC souprava, krystaly
Používaná RC souprava musí být schválená a homologována k danému účelu dle platné právní úpravy. Každý jezdec musí mít při závodu k dispozici minimálně 3 různé páry krystalů pro svou RC soupravu, vyjímku tvoří SPEKTRUM DSM 2,4 GHz.

4.3.6.Poškození modelu
Před každým startem musí všechny startující modely odpovídat těmto předpisům. Dojde - li během jízdy k poškození modelu, je věcí hlavního rozhodčího k posouzení, zda daný model může pokračovat vzhledem k bezpečnosti v jízdě. Utržené zadní křídlo není důvodem k přerušení jízdy.5.Bodové hodnocení

5.1.Tabulka bodového hodnocení

1

50

7

24

13

6

2

45

8

20

14

5

3

40

9

16

15

4

4

36

10

12

16

3

5

32

11

8

17

2

6

28

12

7

18

16.Platnost, změny a dodatky

6.1. Tyto soutěžní a stavební pravidla vstupují v platnost od 1.ledna 2007.
6.2. Předseda sekce velkých měřítek si vyhrazuje právo během roku 2007 vydat případné změny a dodatky těchto pravidel. Tyto nabudou platnost dnem vydání a musejí být dány předsedou sekce všem dostatečně na vědomí.

 
 
 

President RC Autoklubu ČR

 

Předseda sekce velkých měřítek

Pavel KRYLL

 

Ing. Martin KUBIČKA

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář